Pentagramové svíce

Pentagramové svíceDiagnostika a terapie pěti elementů tělovými svícemi.

Posílení a harmonizace těla podle Pentagramu pomocí speciálních pentagramových tělových svící (návaznost na diagnostiku) – je nutné všech 5 návštěv v přesném pořadí které vyplyne z diagnostiky.

5 čínských elementů je dřevo, oheň, země, kov a voda. Tyto elementy jsou mezi sebou provázány zákony rození, proti rození, podmaňování a proti podmaňování. Zpočátku byly elementy a Jing Jang samostatné a léty objevováním zákonitostí a vzájemných vztahů vzájemně splynuly a začaly se využívat při léčení.

Na základě znalostí těchto zákonů TČM jednotlivé elementy harmonizuje a léčí člověka tím, že je uvádí do vzájemné rovnováhy. Nerovnováha ve vztazích těchto elementů je chápána jako nemoc!

Pentagramové svíce