Masáže zdravotní

Co je to masáž

Masáže obecně řadíme do procedur fyzikální terapie, konkrétně do mechanoterapie, kdy působíme prostřednictvím různě intenzivního tlaku a tření na kůži klienta.

Masážní hmaty

Jednotlivé hmaty v předem definované sestavě můžeme dělit podle toho, na které struktury působí. Nejpovrchněji působícím hmatem je tření, kterým ovlivňujeme kůži a podkoží. Do hlubších vrstev působíme větším tlakem při vytírání a roztírání. Působíme tak na svaly, šlachy, klouby a kloubní pouzdra, mezikostní prostory, dlaně a plosky nohou. Dalším z hmatů je hnětení, kterým působíme nejen na kůži a podkoží, ale především na svaly.

Další technikou, kterou při masáži používáme, je tepání, při kterém střídavě oběma rukama provádíme rytmické nárazy se zvyšující se frekvencí a můžeme tak svalstvo uvolnit či stimulovat. Posledním z řady hmatů je chvění, které ovlivňuje především svalstvo. V závislosti na rychlosti buď zvyšujeme svalové napětí (tonizujeme), nebo ho snižujeme (relaxujeme).

Směr hmatů na trupu je dostředivý ve směru k srdci, na končetinách postupujeme od prstů k trupu (taktéž směrem k srdci). Správně vedenými hmaty pomáháme návratu krve do srdce a odtoku mízy z tkání. 

Masáž může byt prováděná na celém těle. To znamená záda a šíje, horní a dolní končetiny, břicho, hrudník, obličej a hlava. 

Nebo je masáž částečná a to záda a šíje, horní končetiny, dolní končetiny, obličej, hlava, plosky nohy. Jsou možné i kombinace.

Mezi zdravotní masáž řadím: 

- Zdravotní masáž

- Klasickou masáž

- Lymfatickou masáž

- Breussovu masáž

- Masáž obličeje

- Masáž plosek nohy

- Masáž těhotných